top of page
Tietoa

Mikä on nuorkauppakamari?

Nuorkauppakamari on...

Nuorkauppakamari on kansainvälinen jäsentensä kehittymis- ja johtamiskouluttautumisjärjestö sekä kontaktiverkosto, joka vaikuttaa aktiivisesti yhteiskunnassa. Vaikutamme yhteiskuntaan positiivisesti kehittämällä nuorten aikuisten johtamistaitoa, sosiaalista vastuuta, yrittäjyyttä ja kansainvälisyyttä.

 

Nuorkauppakamari on tarkoitettu kaikille alle 40-vuotiaille itsensä kehittämisestä ja kouluttautumisesta kiinnostuneille. 
Jäsenistömme Suomessa sekä kansainvälinen toiminta luovat hyvät mahdollisuudet oman kontaktiverkoston luomiselle.

 

Suomen Nuorkauppakamarit ry:

- perustettu vuonna 1957

- varsinaisia jäseniä n. 2500

- yhdessä kunniajäsenten, koejäsenten ja senaattoreiden kanssa n. 5000 nuorkauppakamarilaisen verkosto

- 71 paikallista nuorkauppakamaria. 

Lue lisää Suomen Nuorkauppakamarien sivuilta: https://nuorkauppakamarit.fi/

 

Auranmaan Nuorkauppakamari ry on perustettu vuonna 1970 ja olemme Suomen Nuorkauppakamarit ry:n jäsenyhdistys. Kuulumme A-alueeseen. Toimimme Auranmaan viiden kunnan (Aura, Pöytyä, Oripää, Koski Tl, Marttila) talousalueella tarjoten monipuolista ja laadukasta toimintaa erilaisten projektien, koulutusten sekä tapahtumien parissa niin jäsenille kuin heidän perheilleenkin. 

Kansainvälisiä mahdollisuuksia

 

Olemme osa yli 100 maassa toimivaa Junior Chamber Internationalia. Suuret määrät nuorkauppakamarilaisia matkustaa vuosittain alueellisiin (esim. Eurooppa-) ja maailmankattaviin kokouksiin (maailmankokous). Parhaimmillaan maailmankokouksessa saattaa olla yli 10 000 osallistujaa ja Suomestakin satoja. Lisäksi monilla paikallisilla kamareilla on ystävyys- eli ns. twinning-kamareita eri puolilla maailmaa. Missä tahansa kohtaatkin nuorkauppakamarilaisen, on heillä aina yhteinen harrastus, mikä helpottaa ystävystymistä, liikesuhteita ja verkostoitumista.

 

Kehittymistä johtajana

 

Johtajuuteen kouluttaudutaan nuorkauppakamarissa ottamalla vastuita erilaisissa tehtävissä. Luottamustehtävät esimerkiksi kamarin hallituksessa tai projekteissa kestävät vain vuoden. Ajatus on, että joka vuosi mennään ylöspäin ja kerätään vuosittain vaihtuvia johtajuuskokemuksia ja kasvetaan turvallisessa ympäristössä johtajuuteen. Haasteena on ihmisten johtaminen harrastustoiminnassa.

 

Kouluttautumista ja kehittymismahdollisuuksia

 

Nuorkauppakamarit järjestävät sekä paikallisella että kansallisella tasolla erilaisia koulutustilaisuuksia. Ne voivat olla yritysvierailuja, luentoja erilaisista aiheista tai vaikkapa esiintymiskoulutusta. Kouluttajat löytyvät yleensä omista verkostoista ja siksi koulutukset ovat yleensä maksuttomia. Nuorkauppakamarissa kannustetaan myös kouluttajana kehittymiseen, mihin on rakennettu selkeät koulutusohjelmat.

 

Kontaktiverkostoja ja elinikäisiä ystäviä

 

Viisituhatta suomalaista muodostaa oman verkostonsa, missä tavataan erilaisissa yhteyksissä ja tehdään yhdessä projekteja ja verkostoidutaan. Jäsenet edustavat erilaisia ammattikuntia ja omaa verkostoa hyödynnetään esimerkiksi rekrytointi- ja hankintatilanteissa. Nuorkauppakamarissa tärkeää on myös ystävyys ja vuosien aikana syntyneet suhteet.

 

Inspiroivia projekteja ja mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöön

 

Nuorkauppakamari on poliittisesti sitoutumaton ja se vaikuttaa järjestönä yhteiskuntaan juuri johtajuutta kehittämällä. Parempi johtajuus on yhteiskunnan menestystekijöitä, lisäksi nuorkauppakamari nostaa positiivisia esimerkkejä esiin projektiensa kautta esim. Vuoden Nuori Menestyjä (TOYP), Vuoden Nuori Johtaja, Tuottava Idea jne.

 

Kannustusta yrittäjyyteen

 

Nuorkauppakamarilaisista reilu neljännes on yrittäjiä. Yrittäjyyteen kannustetaan ja se nähdään suomalaisen talouselämän yhtenä perustana. Nuorkauppakamarilaisista löytyy yrittäjien lisäksi monien eri alojen päättäjiä, asiantuntijoita ja vaikuttajia. Kaikki ovat siis tervetulleita.

 

 

Haemme uusia koejäseniä - tutustu Auranmaan Nuorkauppakamariin! 

Ota ihmeessä yhteyttä nuorkauppakamarilaiseen, vaikkapa hallituksen jäseneen, Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta: 

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
  • TikTok

Auranmaan Nuorkauppakamari ry:n hallitus 2024

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@jci.fi

VARSINAISET JÄSENET

PRES

Marjut Wallin

PRES (Puheenjohtaja) johtaa toimintaa hyväksytyn toimintasuunnitelman ja talousarvion mukaisesti. Hän toimii myös kamarin virallisena edustajana Alueen (A) ja Keskusliiton kokouksissa. 

DP

Annika Hurme

DP (Valmistautuva puheenjohtaja) valitaan seuraavassa vaali-kokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi, mikäli hän on valmistautumisvuotenaan osoittanut kykenevänsä hoitamaan puheenjohtajan tehtävät.

 

Puheenjohtajan ollessa estynyt DP hoitaa hänen tehtäviään. DP vastaa myös jäsenhankinnan koordinoinnista sekä uusien jäsenten koulutuksesta.

JÄSEN 1 / LOM

Satu Rintala

LOM (Yhdistyslohko / Tapahtumavastaava) hoitaa kokousten ja kuukausitapahtumien järjestelyt sekä toimii yhdyslenkkinä seuralaistoimintaan ja muihin kamareihin.

JÄSEN 2 / IND

Sanna Lauas

IND (Yksilölohko / Koulutusvastaava)

huolehtii jäsenien kouluttautumis- sekä kehittymismahdollisuuksista.

JÄSEN 3 / BUS & COM

Alexis Palmu

JÄSEN 4 / TREAS & SECY

Leena Blom

IPP

Tanja Halminen

BUS 

(Liiketoimintalohko / Yritysyhteistyövastaava) vastaa kamarin yritysyhteistyökumppaneista.

COM (Yhteiskuntalohko / Yhteiskuntavastaava) vastaa kamarin yhteiskuntasuhteista ja projekteista.

TREAS (Rahastonhoitaja) hoitaa kamarin rahaliikennettä, noudattaen kamarin hyväksyttyä taloussääntöä.

SECY (Sihteeri) pitää pöytäkirjaa hallituksen ja mahdollisesti yhdistyksen kokouksissa, hoitaa muutosilmoitukset yhdistysrekisteriin ja intraan sekä pitää jäsenrekisterin ajan tasalla.

IPP (Edellinen puheenjohtaja) toimii yhdyslenkkinä edellisille vuosille vahvan asiantuntemuksen vuoksi. IPP on myös kamarin lainopillinen neuvontanaja sääntö- ja toimintatapakysymyksissä.
 

KUTSUVIRKAILIJAT

LIO

Emilia Lehtilä

LIO (Tiedotuslohko / Viestintävastaava) hoitaa kamarin sisäisen ja ulkoisen tiedottamisen, mm. julkaisemalla uutiskirjettä ja päivittämällä nettisivuja sekä sosiaalista mediaa. Hän tiedottaa alueelta ja SNKK:lta tulevan tiedotuksen kamarilaisille. 

INT

Mari Rintala

INT (Kansainvälisyyslohko / Kainsainvälisyysvastaava) 
hoitaa kansainvälisiä asioita.

Hallitus
Yhteystiedot

Yhteystiedot

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@jci.fi

Auranmaan Nuorkauppakamari ry

c/o Marjut Wallin

Järvikuja 3

21900 Yläne

FINLAND

Kotipaikka: Aura

Y-tunnus: 1037058-2

Yhteistyökumppanit

Yhteistyökumppanimme 2024

Yhteistyökumppanilogot 2024 (1).png
bottom of page