Mikä on nuorkauppakamari?

Nuorkauppakamari on...

Nuorkauppakamari on kansainvälinen jäsentensä kehittymis- ja johtamiskouluttautumisjärjestö sekä kontaktiverkosto, joka vaikuttaa aktiivisesti yhteiskunnassa. Vaikutamme yhteiskuntaan positiivisesti kehittämällä nuorten aikuisten johtamistaitoa, sosiaalista vastuuta, yrittäjyyttä ja kansainvälisyyttä.

 

Nuorkauppakamari on tarkoitettu kaikille alle 40-vuotiaille itsensä kehittämisestä ja kouluttautumisesta kiinnostuneille. 
Jäsenistömme Suomessa sekä kansainvälinen toiminta luovat hyvät mahdollisuudet oman kontaktiverkoston luomiselle.

 

Suomen Nuorkauppakamarit ry:

- perustettu vuonna 1957

- varsinaisia jäseniä n. 2500

- yhdessä kunniajäsenten, koejäsenten ja senaattoreiden kanssa n. 5000 nuorkauppakamarilaisen verkosto

- 71 paikallista nuorkauppakamaria. 

Lue lisää Suomen Nuorkauppakamarien sivuilta: https://nuorkauppakamarit.fi/

 

Auranmaan Nuorkauppakamari ry on perustettu vuonna 1970 ja olemme Suomen Nuorkauppakamarit ry:n jäsenyhdistys. Kuulumme A-alueeseen. Toimimme Auranmaan viiden kunnan (Aura, Pöytyä, Oripää, Koski Tl, Marttila) talousalueella tarjoten monipuolista ja laadukasta toimintaa erilaisten projektien, koulutusten sekä tapahtumien parissa niin jäsenille kuin heidän perheilleenkin. 

Kansainvälisiä mahdollisuuksia

 

Olemme osa yli 100 maassa toimivaa Junior Chamber Internationalia. Suuret määrät nuorkauppakamarilaisia matkustaa vuosittain alueellisiin (esim. Eurooppa-) ja maailmankattaviin kokouksiin (maailmankokous). Parhaimmillaan maailmankokouksessa saattaa olla yli 10 000 osallistujaa ja Suomestakin satoja. Lisäksi monilla paikallisilla kamareilla on ystävyys- eli ns. twinning-kamareita eri puolilla maailmaa. Missä tahansa kohtaatkin nuorkauppakamarilaisen, on heillä aina yhteinen harrastus, mikä helpottaa ystävystymistä, liikesuhteita ja verkostoitumista.

 

Kehittymistä johtajana

 

Johtajuuteen kouluttaudutaan nuorkauppakamarissa ottamalla vastuita erilaisissa tehtävissä. Luottamustehtävät esimerkiksi kamarin hallituksessa tai projekteissa kestävät vain vuoden. Ajatus on, että joka vuosi mennään ylöspäin ja kerätään vuosittain vaihtuvia johtajuuskokemuksia ja kasvetaan turvallisessa ympäristössä johtajuuteen. Haasteena on ihmisten johtaminen harrastustoiminnassa.

 

Kouluttautumista ja kehittymismahdollisuuksia

 

Nuorkauppakamarit järjestävät sekä paikallisella että kansallisella tasolla erilaisia koulutustilaisuuksia. Ne voivat olla yritysvierailuja, luentoja erilaisista aiheista tai vaikkapa esiintymiskoulutusta. Kouluttajat löytyvät yleensä omista verkostoista ja siksi koulutukset ovat yleensä maksuttomia. Nuorkauppakamarissa kannustetaan myös kouluttajana kehittymiseen, mihin on rakennettu selkeät koulutusohjelmat.

 

Kontaktiverkostoja ja elinikäisiä ystäviä

 

Viisituhatta suomalaista muodostaa oman verkostonsa, missä tavataan erilaisissa yhteyksissä ja tehdään yhdessä projekteja ja verkostoidutaan. Jäsenet edustavat erilaisia ammattikuntia ja omaa verkostoa hyödynnetään esimerkiksi rekrytointi- ja hankintatilanteissa. Nuorkauppakamarissa tärkeää on myös ystävyys ja vuosien aikana syntyneet suhteet.

 

Inspiroivia projekteja ja mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöön

 

Nuorkauppakamari on poliittisesti sitoutumaton ja se vaikuttaa järjestönä yhteiskuntaan juuri johtajuutta kehittämällä. Parempi johtajuus on yhteiskunnan menestystekijöitä, lisäksi nuorkauppakamari nostaa positiivisia esimerkkejä esiin projektiensa kautta esim. Vuoden Nuori Menestyjä (TOYP), Vuoden Nuori Johtaja, Tuottava Idea jne.

 

Kannustusta yrittäjyyteen

 

Nuorkauppakamarilaisista reilu neljännes on yrittäjiä. Yrittäjyyteen kannustetaan ja se nähdään suomalaisen talouselämän yhtenä perustana. Nuorkauppakamarilaisista löytyy yrittäjien lisäksi monien eri alojen päättäjiä, asiantuntijoita ja vaikuttajia. Kaikki ovat siis tervetulleita.

 

 

Haemme uusia koejäseniä - tutustu Auranmaan Nuorkauppakamariin! 

Ota ihmeessä yhteyttä nuorkauppakamarilaiseen, vaikkapa hallituksen jäseneen, Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta: 

  • Facebook - @jciauranmaa
  • Instagram - @jciauranmaa

Auranmaan Nuorkauppakamari ry:n hallitus 2022

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@jci.fi

VARSINAISET JÄSENET

PRES

Maiju Joutsimies

PRES (Puheenjohtaja) johtaa toimintaa hyväksytyn toimintasuunnitelman ja talousarvion mukaisesti. Hän toimii myös kamarin virallisena edustajana Alueen (A) ja Keskusliiton kokouksissa. 

DP

Tanja Halminen

DP (Valmistautuva puheenjohtaja) valitaan seuraavassa vaali-kokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi, mikäli hän on valmistautumisvuotenaan osoittanut kykenevänsä hoitamaan puheenjohtajan tehtävät.

 

Puheenjohtajan ollessa estynyt DP hoitaa hänen tehtäviään. DP vastaa myös jäsenhankinnan koordinoinnista sekä uusien jäsenten koulutuksesta.

VP1 / BUS

Mari Rintala

VP1 toimii virallisena edustajana Keskusliiton kokouksissa, mikäli DP on estynyt.

BUS 

(Liiketoimintalohko / Yritysyhteistyövastaava) vastaa kamarin yritysyhteistyökumppaneista.

VP2 / LIO

Marjut Wallin

VP2 toimii virallisena edustajana Keskusliiton kokouksissa, mikäli VP1 on estynyt.

LIO (Tiedotuslohko / Viestintävastaava) hoitaa kamarin sisäisen ja ulkoisen tiedottamisen, mm. julkaisemalla uutiskirjettä ja päivittämällä nettisivuja sekä sosiaalista mediaa. Hän tiedottaa alueelta ja SNKK:lta tulevan tiedotuksen kamarilaisille.

 

JÄSEN / IND

Saija Virtanen

IND (Yksilölohko / Koulutusvastaava)

huolehtii jäsenien kouluttautumis- sekä kehittymismahdollisuuksista.

JÄSEN / LOM

Assi Heino

LOM (Yhdistyslohko / Tapahtumavastaava) hoitaa kokousten ja kuukausitapahtumien järjestelyt sekä toimii yhdyslenkkinä seuralaistoimintaan ja muihin kamareihin.

IPP

Satu Rintala

IPP (Edellinen puheenjohtaja) toimii yhdyslenkkinä edellisille vuosille vahvan asiantuntemuksen vuoksi. IPP on myös kamarin lainopillinen neuvontanaja sääntö- ja toimintatapakysymyksissä.

KUTSUVIRKAILIJAT

COM

Eero Pulkkinen

COM (Yhteiskuntalohko / Yhteiskuntavastaava) vastaa kamarin yhteiskuntasuhteista ja projekteista.

INT

Anna-Mari Alkio

INT (Kansainvälisyyslohko / Kainsainvälisyysvastaava) 
hoitaa kansainvälisiä asioita.

SECY

Emilia Lehtilä

SECY (Sihteeri) pitää pöytäkirjaa hallituksen ja mahdollisesti yhdistyksen kokouksissa, hoitaa muutosilmoitukset yhdistysrekisteriin ja intraan sekä pitää jäsenrekisterin ajan tasalla.

TREAS

Jussi Salo

TREAS (Rahastonhoitaja) hoitaa kamarin rahaliikennettä, noudattaen kamarin hyväksyttyä taloussääntöä.

 
 

Yhteystiedot

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@jci.fi

Auranmaan Nuorkauppakamari ry

c/o Maiju Joutsimies

Maijantie 15

21380 Aura

FINLAND

Kotipaikka: Aura

Y-tunnus: 1037058-2